طراحی وبسایت مهندسی مشاور پرتو پارس شریف

توضیحات

شریف پارس پروژه و شرکتی بود که ما پروژه‌هامون رو با اون شروع کردیم تقریبا و بسیاری از پروژه‌های دولتی و خصوصی در این چهارچوب صورت می‌پذیرفت… طراحی وب‌سایت این شرکت هم قاعدتا خودمون انجام دادیم و از CMS آماده‌ای برای آن استفاده نشد. طراحی وایرفریم و سپس کد زنی سایت با زبان‌های HTML و CSS صورت پذیرفت.

  • مشتریمهندسی مشاور پرتو پارس شریف
  • زمینه فعالیتطراحی و توسعه نرم افزار
  • سال طراحی1396
  • ابزارPhotoshop, HTML, CSS, ASP.Net
وبسایت شریف پارس